Dansk i læreruddannelsen/Eventyr

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Eventyrgenren rummer to hovedtråde: folkeeventyret (som er det anonyme oprindeligt mundtligt fortalte eventyr) og kunsteventyret (som er en forfatters skriftlige eventyr).

Folkeeventyret underinddeles ofte i to store grupper: trylleeventyr og skæmteeventyr. Der udover der andre mindre grupper som knyttes til genren. Samme inddeling kan også bruges overfor kunsteventyret. Se den uddybende beskrivelse nedenfor.

På grund af folkeeventyret ofte formelprægede struktur anvendes i analysen ofte modeller (aktantmodel, kontraktmodel ..) og oversigter over faste træk (Olriks episke love ).

En anden indfaldsvinkel som i en periode har haft stor betydning er symbolske og/eller psykologiske læsninger, ofte på jungiansk grundlag. Mest kendt er Bruno Bettelheims arbejde.


Link: En præsentation af genren og tilknyttede udviklinger af den.

Olriks episke love for eventyr

En uddybende beskrivelse af genren: Eventyret som genre

Eventyranalyse.dk


Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen