Spring til indhold

Dansk i læreruddannelsen/Denotation

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Et ord (eller tegn) har en grundbetydning (denotation), samtidig er der til ordet (eller tegnet) knyttet en række medbetydninger (konnotationer).

Grundbetydningen eller denotationen er den leksikale betydning af ordet (eller den nøgterne objektive beskrivelse) og udtrykker således den definitoriske, indlysende eller bogstavelige betydning. Det er det tegnet betyder. Fx er denotationen (grundbetydningen) af ordet rose blomster af plantefamilien rosae, som er klart videnskabeligt bestemt.

Medbetydningerne eller konnotationerne er de kulturelle eller subjektive medbetydninger, der tillægges ordet eller tegnet, som rækker ud over den denotative grundbetydning. Fx er konnotationer (medbetydninger) til ordet rose kærlighed, socialdemokratiet ( i hvert fald for nogle i Danmark), de kan stikke …..

Nogle af disse medbetydninger er vi fælles om, de er kulturelt bestemte. Andre medbetydninger bygger på subjektive erfaringer som kun vi har gjort.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen