Dansk i læreruddannelsen/Citater

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Det officielle bestemmelser (august 2006) om citatbrug er:

Det er tilladt i besvarelsen at citere tekstafsnit (kilder, medbragte notater eller tekstafsnit der er udarbejdet før prøven, fx i forberedelsestiden).

Følgende krav til redigering skal overholdes

· citater skal tydeligt markeres i teksten med citationstegn og/eller kursiv. Det gælder også tekster der er udarbejdet før prøven, fx i forberedelsestiden, enten individuelt eller i grupper (og som indarbejdes i den enkelte studerendes tekst). · citater skal være forsynet med kildeangivelse i den løbende tekst eller som note.


Overtrædelse af ovennævnte krav til redigering af kilder/citater vil medføre

· negativ indflydelse på karakteren, eller · at besvarelsen forkastes som en individuel besvarelse og derfor ikke bedømmes, og/eller · at den studerende eventuelt bortvises fra de følgende prøver i eksamensterminen

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen