Dansk i læreruddannelsen/Argumentationsanalyse

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Toulmins argumentationsanalyse bygger på tre grundlæggende elementer:

Påstand (P): Det synspunkt, som afsenderen søger at få modtagers tilslutning til, findes ved at spørge: "Hvad vil afsender have modtagers tilslutning til?

En påstand kunne fx være: Peter dumper til eksamen.

Belæg (B): Den information eller det grundlag, som afsender fremsætter som direkte støtte for (P). Findes ved at spørge: "Hvad bygger afsender (P) på?"

Belægget for den anførte påstand kunne være: Peter har ikke lavet sine opgaver.

Hjemmel (H) Forbinder (B) og (P). (H) er begrundelsen for at man komme fra (B) til (P). Hjemlen (H) er et generelt synspunkt - en regel eller norm - der deles af afsender og modtager. Ofte er (H) ikke udtrykt direkte - den er implicit (underforstået). Findes ved at spørge: "Hvordan kommer man fra (B) til (P)?".

Hjemmel for den anførte påstand kunne være: Når man ikke laver sine opgaver dumper man til eksamen.

Litteratur: Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk argumentation.

Link: Man finder en gennemgang af Toulmins argumentationanalyse på denne hjemmeside: tm 5000.dk under argumentationsteori.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen