Aktiviteter og lege - Med teori og vejledninger/Tillid

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

For at en aktivitet kan blive god, kræver det at hver person kan acceptere og respektere sine modstandere og medspillere. Samtidig, skal de kunne anerkende et nederlag, og anerkende en sejr. Du kan således med fordel træne din målgruppe i, at acceptere og anerkende sine modstandere, samt at anerkende nederlag og sejre.

Accept og respekt øvelsen

Du kan lave små hurtige spil (10-30 sekunders varighed), hvor der kommer mange sejre og tab. Som lege kan man benytte Kryds og bolle, sten saks og papir eller plat og krone.

Den besejrede skal sige: Du vandt, det var flot, tillykke med sejren. Og vinderen siger: Det var en fornøjelse at spille med dig, skal vi prøve igen?

Her træner du dem i selve nederlaget, eller sejren, men samtidig lærer de at respektere og acceptere modstanderen.


Teori

Grunden til at dårlige tabere og dårlige vindere reagere som de gør, kan være at:

   De ikke kan respektere/acceptere sig selv, og derfor heller ikke kan
   Respektere/acceptere deres modstandere
   De har oplevet for mange nederlag i forhold til sejre i deres liv

Her er jeg inde på en vinkel, som hedder udvikling, identitetsdannelse, accept og kriser.


Ordvalg

Du kan også øve dig selv, på dit eget ordvalg, da dit ordvalg er en meget vigtig del for at få gruppens deltagelses niveau i en aktivitet. Ordet taber skal erstattes af besejrede. Det er ikke så negativt ladet. I stedet for, for satan /for helvede/ for søren, sig det var en skam, men det var da et sjovt spil.

Det er de små tandhjul, som får værket til at køre gnidningsfrit, det er således nemmere at rette end et stort tandhjul end 10 små

Læg derfor hele tiden mærke til dit verbale sprog, og modificer sproget undervejs.


Tillid

At skabe tillid til andre mennesker er vigtigt. I en ny gruppe, hvor man ikke kender hinanden, eller hvis du har en gruppe, der ikke er rustet ordentligt sammen, kan du med fordel bruge tillidsøvelser til dette. Samtidig giver tillidsøvelser troen på andre og troen på sig selv, hvilken er en stor gevinst i ens personlige udvikling.


Tillidsøvelser

Bæreøvelsen - en person lægger sig på ryggen på gulvet. Herefter løfter 6-8 personer personen på gulvet på, stille og roligt, imens de støtter alle de steder under person, som de kan. (pas på personlige grænser ang. berøring) Herefter går de rundt i lokalet for til sidst at ligge personen på gulvet igen. Personen kan have lukkede øjne under øvelsen, men med åbne øjne fås en utrolig oplevelse.

Fald fra bord - En person stiller sig op på et bord, og der står mindst 10 personer, for at tage imod denne person som står på bordet. Personen lader sig falde bagover med lukkede øjne og bliver grebet af de personer som står på gulvet. Personerne kan enten vælge at folde hænderne sammen 2 og 2 i en lang række, og personen lader sig falde ned og bliver grebet.

En anden version er at alle de som står på gulvet rækker deres arme op i luften og griber personen med udstrakte arme. Det kan dog kræve at man stiller personen højere oppe end på et bord. Jeg forslår den først nævnte, men den anden er en god videreudvikling.

Skubbeøvelse 7-10 personer står i en rundkreds skulder mod skulder, og en person står i midten med lukkede øjne. Personen i midten skal stå stiv og lade sig skubbe og gribe af rundkredsen. øvelsen kan forgå med åbne eller lukkede øjne.

Tryghed og massage - Ved at stimulere kroppen kan man skabe indre ro, og nedkæmpe berøringsangst, men også som vi skal fokusere på, trygheden ved et andet menneske. En person sætter sig på en bænk eller andet sted, hvor ryggen er fri, mens personen bagved masserer ryggen. Hvad man vælger at massere og hvordan, er op til en selv, men man skal altid huske at en af hænderne hele tiden skal vær e i berøring med den person, som bliver masseret.


Det lyder som en bagatel, men kommer man til at flytte begge hænder, så man ikke er i direkte kontakt med den person som bliver masseret, går øvelsen i stykker. Man holder nemlig en tryghed i gang med denne massage, og jo længere man holder denne fysiske kontakt uden at bryde den, jo mere tryg bliver den person som bliver masseret. Der kan her varieres med, at man kan bruge andre former for massage, så som klappemassage. øvelsen kan udvides til brug af resten eller andre dele af kroppen.