Fiskerlejer i Danmark: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
stilret
(småret)
(stilret)
''Rødspættegarnene "sættes" paa 6-7 Fv. Vand med Sand- og Græsbund (udenfor "Banken"), sjeldnere paa 10 Fv. med Ler- og Skalbund ("Skalen"); om Foraaret sættes de dog som oftest paa noget lavere Vand, indtil 4 Fv. De roes altid ud og "gives" til Styrbord, de "drages" til sammeSide og lægges ved Dragningen paa Trug; ved Ankomsten til Land tages Fangsten og Stenene af, hvorefter Garnene hænges til Rensning og Tørre paa "Stejlerne", afbarkede Stænger af 4-5 Alens Højde, med korte Grenstumper, der benyttes som Knager til at hænge Stentællen paa. Saasnart en Stejlerække er behængt, "skilles" det udløbne Stykke af Garnet, idet man ved den første Længde af dette begynder fra den Ende, der sidst er ophængt; derefter "klares" Maskerne, Flæerne og Stenbaandene, og Garnet renses for "Møg" (Tang), undertiden, naar der er meget deraf, ved Hjælp af en "Pidsk", en tynd, afbarket, frisk Kvist af 1 1/2-2 Alens Længde. Naar den ene Længde er færdig, hænges den næste ovenpaa den og saa fremdeles. Naar Garnet er tørt, bliver det "taget sammen" og bragt i Hus; der "kløes" det (c: sættes paa den ene Gren af "Kløen") og "hankes" (c: Stenbaandene klares helt). Kløen er en gaffeldelt, afbarket Gren med Haandtag af omtrent et Kvarters Længde og Arme af c. 1 1/2 Alens Længde; medens Grenen endnu er frisk, tvinges Armene sammen ved Spidserne og holdes bundne i denne Stilling, indtil de ere tørre. Naar Garnet er anbragt paa Kløen (hvilket selvfølgelig altid sker langs Flætællen) og hanket, er det færdigt til at "stenes". Steningen foretages i siddende Stilling paa Jorden. Kløen lægges foran Truget, parallelt med dette, og Bosmen lidt til Venstre. Den færste Sten lægges længst til Højre ved den yderste Rand af Trugets Hanke-Ende, den næste indenfor denne o. s. fr.; naar Rækken er fæærdig, lægges den følgende til Venstre og halvt hvilende paa den første, og saaledes videre. Alle Stenene lægges saaledes, at Hankeløkken vender nedad. Naar hele Garnet er stenet, lægges Bosmen med Kløen øverst ovenpaa Truget.''
 
''"Bødningen" foretages paa "Flæsiden" samtidigt med, at Garnet kløes, paa "Stensiden" samtidigt med Hankningen. "Bødenaalens" Længde er c. 4 3/4 Tom., dens Brede omtrent 4 Lin.''"<ref name="JC 1874 11ff">Collin (1874), s. 11-13</ref>
 
==== Næringer ====
3.567

redigeringer

Navigationsmenu